PLK110402

2 Květen 2011 - 18:00
2 Květen 2011 - 21:00
Pražský lingvistický kroužek

se při svém celostním filologickém záběru přirozeně a nutně zajímá
o malé i velké kulturní celky. Na programu květnových zasedání se
setkávají příklady obojího rozměru.

Osobní jména u Laponců

Håkan Rydving

(Universitetet i Bergen)

Po­zva­ný řečník, přední odborník na duchovní svět Laponců, vyloží,
jak
se od xvi století do dneš­ní doby u tohoto svébytného evropského
etnika proměnil systém osobních jmen (jméno křest­ní :: jméno
přídatné :: individuální pře­zdív­ka :: rodové/rodinné
jméno), v jakých funk­cích se kterého jména užívá a jaké řečové
rituály jsou s tím spojeny, jak se volba jména mě­ní po­dle toho,
zda Laponec mluví o Laponci ve svém jazyce nebo ve «vnější»
norštině či švéd­šti­ně. Vstupní přednáška bude pronesena anglicky,
diskusi lze vést ve všech pra­cov­ních ja­zy­cích Kroužku. Členy
svoláváme, stálé hosty i další zájemce srdečně zveme na

pondělí 2.května
2011 18H00
č.104, FF UK, Palachovo nám.2

PřílohaVelikost
LCP_Rydving.pdf111.17 KB

Odpovědět

  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování