plk1201

9 Led 2012 - 18:00
23 Led 2012 - 21:45

Pražský lingvistický kroužek

pokládá za svou důležitou povinnost usilovat o adekvátní porozumění vlastní minulosti. To předpokládá vyjasnit si interpretační postupy a zpřístupnit historické dokumenty. Obojímu se chceme věnovat na prvních zasedáních nového roku, pořádaných 9. a 23.ledna 2012.

Jak pojmout evropský
strukturalismus ?

Tomáš Hoskovec

Specifika pražského funkčního strukturalismu si skutečně uvědomíme až ve srovnání s jinými historickými podobami strukturalismu. Co ale jsou ony historické podoby? A co zakládá jednotu strukturalismus o tolika různých tvářích? Autor předvede, jak strukturalismus uchopit co soubory textů, sebrané podle explicitních zásad, a zavede pomocné pojmy, jež s takovými soubory usnadní manipulaci. Evropský strukturalismus se projevuje v mnoha ohniscích: každé z nich má fase zjevné i skryté, některá se dají ostře lokalizovat (Praha, Kodaň, Ženeva, Paříž), jiná jsou spíše difúsní (Nizozemsko, Polsko), další zvláštním způsobem okrajová (Moskva, Londýn), ba dočasně mohou sídlit i mimo kontinent (New York, Montevideo, Québec).

Koná se v pondělí    9.ledna 2012
18H00    č.104, FF UK

Pražský lingvistický kroužek
v dokumentech

Petr Čermák – Jan Čermák

Autoři již několik let studují Fond PLK uložený v Archivu AV a pro nakladatelství Academia připravují jeho zveřejnění právě pod názvem Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Na zasedání představí, opírajíce se o ještě širší soubor dokumentů, doposud neznámé, či nedoložené stránky vnějších dějin PLK, zvláště jeho každodenního života, ozřejmí okolnosti jeho zániku a podají charakteristiku korespondence dochované ve Fondu.

Koná se v pondělí    23.ledna
2012 v 18H00    č.104, FF UK
Palachovo nám.2, Praha 1

Zasedání jsou veřejná, srdečně zveme všechny zájemce.

Během (astronomické) zimy se PLK dále sejde k těmto tematům:

06.02.    Jaroslav Peregrin: nad knihou Člověk a
pravidla

20.02.    Lída Holá: obecná čeština jako problém
výuky češtiny pro cizince

05.03.    Patrick Flack: Hendrik Josephus Pos a
prostrukturalistické Holandsko

19.03.    Xavier Frías-Conde & Andreu Bauçà i
Sastre: funkční popis katalánské syntaxe

Odpovědět

  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování