Events

Pondělí Listopad 28, 2011
Start: 18:00
End: 21:24

Pražský lingvistický kroužek

je hrdý na to, že jeho členové vypracovali originální
funkčně-strukturální popis jazyka: Za­va­dil, Bohumil & Petr
Čermák. Mluvnice současné španělštiny (lingvisticky inter­pre­tač­ní
pří­stup). Karolinum, Praha 2010. Tuto práci, jež podstatně čerpá
z díla doyena současného PLK Jana Šabršuly, představíme za
přítomnosti obou autorů ukázkou

Pondělí Prosinec 12, 2011
Start: 18:00
End: 21:19
Pražský lingvistický kroužek

se ve svém klasickém období hodně zabýval staroslověnštinou. Tento
jazyk nás zajímá stále, tím spíš když při jeho popisu vzniká nástroj,
který umožňuje vidět dosud netušené sou­vis­los­ti. Představí jej
vedoucí paleoslovenistického pracoviště Slovanského ústavu AV

Václav Čermák

K novým možnostem historické
lexikografie

Syndikovat obsah