PLK110321

21 Bře 2011 - 18:00
21 Bře 2011 - 21:11

Pražský lingvistický kroužek

v dů­sled­ku svého funkčního zaměření chápe sociolingvistiku ne
jako zvláštní polohu jazy­ko­vě­dy, do níž se lze uchýlit, když nás ta
«tradiční» omrzí, nýbrž jako nutný rozměr každé lin­gvis­tic­ké práce:
jazyk žije i mění se právě teď a právě kolem nás. Pro správné
porozumění jed­no­mu jazyku je prospěšné srovnání s jinými. Tomu
věnujeme druhé březnové zasedání, na němž představí svůj materiálový
výzkum kandidát Kroužku

Andreu Bauçà i Sastre

Jazykový dopad kulturně-sociálních změn

na španělskou rodinu


Kandidát usiluje o komplexní uchopení, kam patří jak lexikální
posuny a inovace, jež chtějí po­krýt nové vzorce lidského soužití, tak
posuny morfosyntaktické, odrážející změny v pří­zna­ko­vos­ti, a
nakonec i fonologická afektivita. Kandidátova práce Impacto
lingüístico
de los cambios socioculturales de la familia en España
je
v plném
rozsahu (na 40 stran, 300 kB) do­stup­ná na stránkách Kroužku (www.cercledeprague.org).
Účastníky zasedání prosíme, aby se s ní
se­zná­mi­li předem. Při zasedání představí autor ze své práce vybrané
části (ve španělštině s čes­kým shrnutím) a těší se pře­de­vším na
diskusi (v češtině) a srovnání se situací v Česku. Kan­di­dát
působí v Praze jako zahraniční lek­tor, česky komunikuje, jen
přednášet si netroufá.

Srdečně zveme na pondělí    21.března 18H00  
č.104, FF UK
nám. Jana Palacha 2