plk110404

4 Dub 2011 - 18:00
4 Dub 2011 - 20:54

Pražský lingvistický kroužek

se dlouhodobě zajímá o variety češtiny a vítá každý empirický
výzkum v této oblasti. Na prvním dubnovém zasedání se seznámíme
s prací, jež se bezprostředně dotýká řečové pra­xe:

Obecná čeština jako didaktický problém

Jan Čihák


Pozvaný řečník, středoškolský učitel, jenž na toto tema podává
disertaci na pedagogické fa­kul­tě, reflektuje jako didaktický problém
střídání spisovné a obecné češtiny v mluveném pro­je­vu učitelů,
kdy se do rozporu dostávají vnější pokyny a vnitřní postoje
zúčastněných. Roze­be­re, co vy­ža­du­jí, či doporučují didaktické
materiály, jak o problému píší soudobí lingvisté, a zároveň nás
seznámí s vlastním te­rén­ním výzkumem postojů a jejich dopadu na
výuku nejen čes­ké­ho jazyka. Srdeč­ně zveme na

pondělí 4.dubna 2011
18H00
posl.104, FF UK, Palachovo nám.2

PřílohaVelikost
ihák.doc94.5 KB