plk120319

19 Úno 2012 - 18:00
19 Úno 2012 - 21:00

Pražský lingvistický kroužek

se na svém druhém březnovém zasedání
seznámí s prací, kterou vydali dva jeho členové

Xavier Frías-Conde & Andreu
Bauçà i Sastre

Funkční syntax katalánštiny

ve srovnání se slovanskými jazyky

Studie vyšla 2011 pod názvem Sintaxi contrastiva del català amb
les llengües eslaves
s podporou andorrské vlády jako 3.svazek
řady Biblioteca Andorrana Internacional, spolupracovali na ní Barbora
Hedbávná a Vladislav Knoll. Metodologicky je zajímavá tím, že
v jednotném popisném rámci soustavně srovnává výchozí jazyk,
katalánštinu, s češtinou, polštinou a ruštinou. A právě onen rámec
učiníme vlastním předmětem diskuse. Pro účastníky budou
k dispozici volné výtisky probírané knihy.

Srdečně zveme na    pondělí 19.března
v 18H00    do č.104, FF UK

náměstí Jana Palacha 2