plk201206

11 Jun 2012 - 16:00
11 Jun 2012 - 18:00

Pražský lingvistický kroužek

uzavírá sezónu 2011/2012 dvěma zasedáními, jež ve stejný den (11.06.) a na stejném místě (Palachovo nám.2) jen v různých časech (16H00, 18H00) pořádá se svými hlavními partnery, Ústavem Českého národního korpusu a Jazykovědným sdružením. Na obě srdečně zveme. První zasedání uvede přednáška:

Paul Rayson

Jak značkovat sémantická pole
u rané moderní angličtiny

Automatická sémantická anotace umožňuje vyhodnocovat obsah internetu za účely velmi různými. Stávající nástroje jsou zaměřeny na soudobý, ba nejsoučasnější jazyk. Pozvaný řečník vyloží, jak je upravit, abychom mohli zkoumat i jazyk starší. Zvolený materiál je nanejvýš zajímavý: raná moderní angličtina se od té dnešní gramaticky a ortograficky liší jen málo, zato sémantické posuny jsou leckdy obrovské. Autorskou anotaci uvádíme zde na stránkách PLK zvlášť.

Paul Rayson je ředitelem Centre for Computer Research on Language na universitě v Lancasteru. Vedle «čisté» vědy se zapojil i do projektu ochrany dětí na sociálních sítích.

Společné zasedání PLK a ÚČNK v pondělí 11.června 2012 v 16H00 v posl.104 FF UK

AnhangGröße
Paul Rayson v PLK.rtf5.43 KB