Events

Monday March 5, 2012
Start: 18:00
End: 21:00
Pražský lingvistický kroužek

navazuje na svou první skicu evropského
strukturalismu důkladným příspěvkem

Hendrik Josephus Pos

(1898 – 1955)

filosofický souputník evropského
strukturalismu

jejž připravil pozvaný host

 

Monday April 2, 2012
Start: 18:00
End: 21:00

Pražský lingvistický kroužek

a

Oddělení analytické filosofie

Filosofického ústavu AV ČR

srdečně zvou všechny zájemce na setkání
s významným americkým divadelním režisérem a teoretikem nad
problémem

Words… Everywhere : Seizures of Beckett

Herbert Blau

Syndicate content