Events

Monday April 2, 2012
Start: 18:00
End: 21:00

Pražský lingvistický kroužek

a

Oddělení analytické filosofie

Filosofického ústavu AV ČR

srdečně zvou všechny zájemce na setkání
s významným americkým divadelním režisérem a teoretikem nad
problémem

Words… Everywhere : Seizures of Beckett

Herbert Blau

Monday April 23, 2012
Start: 18:00
End: 21:16

Pražský lingvistický kroužek

se na druhém dubnovém zasedání setká se
dvěma hosty z Tartu, kteří připravili každý samostatný příspěvek
ke společnému tematu versologie.

Roman Jakobson a teorie verše

v Pražském lingvistickém kroužku

Mihhail Lotman

Antická metra v estonské poesii

Maria-Kristiina Lotman

Syndicate content