Events

Monday April 23, 2012
Start: 18:00
End: 21:16

Pražský lingvistický kroužek

se na druhém dubnovém zasedání setká se
dvěma hosty z Tartu, kteří připravili každý samostatný příspěvek
ke společnému tematu versologie.

Roman Jakobson a teorie verše

v Pražském lingvistickém kroužku

Mihhail Lotman

Antická metra v estonské poesii

Maria-Kristiina Lotman

Monday May 14, 2012
Start: 18:00
End: 21:31

Pražský lingvistický kroužek

je historicky spjat se strukturálním rozborem verše. Jsme velice rádi, že této tematice se věnuje i mladá generace badatelů, jak dokládá pozvaný kandidát členství

Petr Plecháč

Syndicate content