Events

Monday May 28, 2012
Start: 18:00
End: 21:43

Pražský lingvistický kroužek

uctí památku váženého člena prof. PhDr. Oldřicha Švarného, DrSc. (1.v 1920 – 19.iv 2011), který nás před rokem opustil, na zasedání, jež uvede předseda PLK Oldřich Král a na němž sinologové různých generací podají svědectví o Švarného osobnosti a díle

Oldřich Švarný — učitel

David Uher

Olomouc

Oldřich Švarný a prozodická transkripce
čínštiny

Hana Třísková

Praha

Prozodické (suprasegmentální) rysy jazyků, jako jsou přízvuk, intonace, členění řeči nebo tempo, které se v psaném projevu téměř nevyznačují, představují jak pro vědecký popis jazyka, tak pro praktické studium oblast mimořádně obtížnou. Navýsost komplikovaná je pak prozodie čínštiny, v níž složitě interagují tóny co distinktivní jednotky morfů s větnou intonací a s přízvukem. Analýze těchto vztahů a vůbec prozodii spontánní mluvené čínštiny se prof. Švarný věnoval celý život. Usiloval jak o její vědecký popis, tak o její praktické zpřístupnění všem, kdo se učí čínsky. Oboje našlo svůj výraz v jeho prozodické transkripci čínštiny. Její poslední verze se objevuje v Učebním slovníku jazyka čínského (UP Olomouc, 1998–2000). Referát vyloží inspirační zdroje, sledované cíle i technické detaily této transkripce.

Srdečně zveme všechny zájemce, členy i
hosty Kroužku, na
pondělí 28.května 2012 od 18H00
do posluchárny 104, hlavní budovy FF UK
Palachovo náměstí 2, Praha 1

Monday June 11, 2012
Start: 16:00
End: 18:00

Pražský lingvistický kroužek

uzavírá sezónu 2011/2012 dvěma zasedáními, jež ve stejný den (11.06.) a na stejném místě (Palachovo nám.2) jen v různých časech (16H00, 18H00) pořádá se svými hlavními partnery, Ústavem Českého národního korpusu a Jazykovědným sdružením. Na obě srdečně zveme. První zasedání uvede přednáška:

Paul Rayson

Jak značkovat sémantická pole
u rané moderní angličtiny

Automatická sémantická anotace umožňuje vyhodnocovat obsah internetu za účely velmi různými. Stávající nástroje jsou zaměřeny na soudobý, ba nejsoučasnější jazyk. Pozvaný řečník vyloží, jak je upravit, abychom mohli zkoumat i jazyk starší. Zvolený materiál je nanejvýš zajímavý: raná moderní angličtina se od té dnešní gramaticky a ortograficky liší jen málo, zato sémantické posuny jsou leckdy obrovské. Autorskou anotaci uvádíme zde na stránkách PLK zvlášť.

Paul Rayson je ředitelem Centre for Computer Research on Language na universitě v Lancasteru. Vedle «čisté» vědy se zapojil i do projektu ochrany dětí na sociálních sítích.

Společné zasedání PLK a ÚČNK v pondělí 11.června 2012 v 16H00 v posl.104 FF UK

Start: 18:00
End: 21:00

Pražský lingvistický kroužek

uzavírá sezónu 2011/2012 dvěma zasedáními, jež ve stejný den (11.06.) a na stejném místě (Palachovo nám.2) jen v různých časech (16H00, 18H00) pořádá se svými hlavními partnery, Ústavem Českého národního korpusu a Jazykovědným sdružením. Na obě srdečně zveme. Druhé zasedání uvede přednáška:

Jan Kořenský

Implicitní axiom

Při formalizaci věd se uplatňují různé druhy axiomů. Ve vědách humanitních, tedy i v lingvistice, se objevuje zvláštní typ, jemuž přednášející pracovně říká «implicitní axiom». Je kořenem mnoha nedorozumění jak uvnitř oboru, tak navenek v diskursu interdisciplinárním, zvláště vzhledem k vědám přírodním. Přednáška předvede příklady takových nedorozumění i doporučení, jak jim předcházet, aby i lingvistika byla respekována co věda racionální a rigorózní.

Jan Kořenský, významný člen obou pořádajících spolků, tuto přednášku prosloví u příležitosti svých 75.narozenin. Srdečně blahopřejeme.

Společné zasedání PLK a JS ČR v pondělí 11.června 2012
18H00 v posl.104 FF UK

Pražský lingvistický kroužek přeje svým členům i hostům odpočinkuplné léto a těší se, že se budeme opět setkávat v novém akademickém roce 2012/2013. Poznamenejte si prosím data, stanovená už napevno, a počítejte laskavě s tím, že první podzimní zasedání (8.října) svoláme co valnou hromadu PLK.

2012    08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12. 17.12.

2013    07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03.,
18.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06.

Syndicate content