PLK120206

6 Feb 2012 - 18:00
6 Feb 2012 - 20:56

Pražský lingvistický kroužek

má na programu únorových zasedání dva pohledy na jazykový kód, filosofický a praktický. K oběma promluví pozvaní hosté.

Jazyk a problém kódovací tabulky

Jaroslav Peregrin

Mnoho jazykovědců a filosofů bere za hotovou věc, že jazyk je jakýsi kód. Pak ovšem vzniká problém kódovací tabulky: abychom mohli komunikovat pomocí kódu, potřebujeme kódovací tabulku, ale abychom se mohli dohodnout na kódovací tabulce, potřebujeme komunikovat. Pokud se od kódového pohledu na jazyk oprostíme, lépe pochopíme, jak jazyk při komunikaci skutečně funguje, a snad i to, jak mohl v rámci evoluce vzniknout. Přednášející navrhuje dívat se na jazyk ne jako na opakovaný proces kódování a dekódování, ale jako na herní tahy činěné v prostoru, který otvírají pravidla našeho jazyka — podobně jako pravidla šachu otevírají prostor šachových her. Koná se

v pondělí 6.února 18H00, v posl.104

FF UK, Palachovo nám.2

Zasedání jsou veřejná. Zájemce vítáme, členy svoláváme.