plk20120423

23 Apr 2012 - 18:00
23 Apr 2012 - 21:16

Pražský lingvistický kroužek

se na druhém dubnovém zasedání setká se
dvěma hosty z Tartu, kteří připravili každý samostatný příspěvek
ke společnému tematu versologie.

Roman Jakobson a teorie verše

v Pražském lingvistickém kroužku

Mihhail Lotman

Antická metra v estonské poesii

Maria-Kristiina Lotman

Jakobson přichází do Prahy s pojetím verše, které bylo společné
ruským formalistům, leč i v jejich kontextu neslo individuální
rysy, jež se pak projevovaly zvláštními zájmy. V Praze přijímá
nové podněty: funkční přístup k jazyku a opoziční uchopení
fonologie. Z toho všeho se rodí jeho specifické pojetí
s dalekosáhlými důsledky filosofickými i kulturologickými.

Estonský hexametr se objevuje teprve v xix století, stane se
však převládajícím metrem tvorby původní i překladové, tradiční i
experimentální, v systému sylabotónickém i časoměrném.

Oba příspěvky budou proneseny v angličtině, diskuse k nim
bude společná.

Těšíme se na setkání    v pondělí 23.dubna
2012 v 18H00    v posl.104

FF UK, nám. Jana Palacha 2