Events

Lundi février 20, 2012
Start: 18:00
End: 20:49

Pražský lingvistický kroužek

má na programu únorových zasedání dva pohledy na jazykový kód, filosofický a praktický. K oběma promluví pozvaní hosté.

K problematice běžně mluvené češtiny

ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Lída Holá

Lundi mars 5, 2012
Start: 18:00
End: 21:00
Pražský lingvistický kroužek

navazuje na svou první skicu evropského
strukturalismu důkladným příspěvkem

Hendrik Josephus Pos

(1898 – 1955)

filosofický souputník evropského
strukturalismu

jejž připravil pozvaný host

 

Syndiquer le contenu