plk20120611

11 juin 2012 - 18:00
11 juin 2012 - 21:00

Pražský lingvistický kroužek

uzavírá sezónu 2011/2012 dvěma zasedáními, jež ve stejný den (11.06.) a na stejném místě (Palachovo nám.2) jen v různých časech (16H00, 18H00) pořádá se svými hlavními partnery, Ústavem Českého národního korpusu a Jazykovědným sdružením. Na obě srdečně zveme. Druhé zasedání uvede přednáška:

Jan Kořenský

Implicitní axiom

Při formalizaci věd se uplatňují různé druhy axiomů. Ve vědách humanitních, tedy i v lingvistice, se objevuje zvláštní typ, jemuž přednášející pracovně říká «implicitní axiom». Je kořenem mnoha nedorozumění jak uvnitř oboru, tak navenek v diskursu interdisciplinárním, zvláště vzhledem k vědám přírodním. Přednáška předvede příklady takových nedorozumění i doporučení, jak jim předcházet, aby i lingvistika byla respekována co věda racionální a rigorózní.

Jan Kořenský, významný člen obou pořádajících spolků, tuto přednášku prosloví u příležitosti svých 75.narozenin. Srdečně blahopřejeme.

Společné zasedání PLK a JS ČR v pondělí 11.června 2012
18H00 v posl.104 FF UK

Pražský lingvistický kroužek přeje svým členům i hostům odpočinkuplné léto a těší se, že se budeme opět setkávat v novém akademickém roce 2012/2013. Poznamenejte si prosím data, stanovená už napevno, a počítejte laskavě s tím, že první podzimní zasedání (8.října) svoláme co valnou hromadu PLK.

2012    08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12. 17.12.

2013    07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03.,
18.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06.