plk122002

20 Feb 2012 - 18:00
20 Feb 2012 - 20:49

Pražský lingvistický kroužek

má na programu únorových zasedání dva pohledy na jazykový kód, filosofický a praktický. K oběma promluví pozvaní hosté.

K problematice běžně mluvené češtiny

ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Lída Holá

V souvislosti s češtinou se s ohledem na rozmanitost jejích variet mluví ne tak o kódování, jako o střídání kódů. Přestože tematu již byly věnovány i významné práce, jeho teoretické uchopení ještě zdaleka není hotové a praktické zhodnocení tam, kde je toho nejvíc potřeba, žalostně zaostává (Jan Čihák: Obecná čeština jako didaktický problém, PLK 04.04.2011). Přednášející, zkušená učitelka češtiny pro cizince, shrne, jak byla tato problematika dosud podávána v učebnicích češtiny jako cizího jazyka, upozorní na úskalí
stávajících pojetí a vyloží, jaké přístupy se jí samé osvědčily. Zdůrazňuje nezbytnost nepředpojatého postoje vyučujícího, který má vychovávat kompetentní mluvčí schopné rozlišit vhodnost použití té či oné jazykové varianty. Pořádáme v pondělí

20.února 2012 v 18H00,
č.104 FF UK

nám. Jana Palacha 2, Praha – Staré
Město

Zasedání jsou veřejná. Zájemce vítáme,
členy svoláváme.

Rispondi

  • Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente.

Maggiori informazioni sulle opzioni di formattazione.