plk120305

5 Mar 2012 - 18:00
5 Mar 2012 - 21:00
Pražský lingvistický kroužek

navazuje na svou první skicu evropského
strukturalismu důkladným příspěvkem

Hendrik Josephus Pos

(1898 – 1955)

filosofický souputník evropského
strukturalismu

jejž připravil pozvaný host

 

Patrick Flack

(Berlín – Praha)

Nizozemský filosof a klasický filolog Hendrik Pos, dnes téměř
zapomenutý, byl ve své době významnou postavou mnoha debat
o jazyku. Studoval u novokantovce Rickerta a fenomenologa
Husserla, dopisoval si s předními filosofy (Cassirer, Bühler,
Heidegger) i jazykozpytci (Bally, Brøndal, Havránek, Sechehaye,
Trubeckoj, van Ginneken), prokazatelně ovlivnil Jakobsona, Hjelmsleva,
později též Merleau-Pontyho a Coşeria ; zprostředkoval mezi
novokantovstvím, fenomenologií a strukturalismem. Referát, přednesený
v češtině, se zaměří na Posův vztah ke strukturalismu :
vyloží jeho spis Zur Logik der Sprachwissenschaft (1922) ve vztahu
k Saussurovi, rozebere jeho zájem o pražskou fonologii
(“Perspectives du structuralisme”, TCLP viii/1939) a ukáže jeho význam
pro rozvoj strukturalismu ve fenomenologickém myšlení Merleau-Pontyho.

 

Těšíme se na setkání   
v pondělí 5.března v 18H00   
posl.104, FF UK

Palachovo nám.2

Rispondi

  • Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente.

Maggiori informazioni sulle opzioni di formattazione.