plk02042012

2 Apr 2012 - 18:00
2 Apr 2012 - 21:00

Pražský lingvistický kroužek

a

Oddělení analytické filosofie

Filosofického ústavu AV ČR

srdečně zvou všechny zájemce na setkání
s významným americkým divadelním režisérem a teoretikem nad
problémem

Words… Everywhere : Seizures of Beckett

Herbert Blau

(University of Washington)

Pozvaný řečník (*1926), který celý život inscenoval Samuela Becketta a další moderní autory, se zamyslí nad Beckettovou prací s jazykem. Ta zahrnuje vědomé chyby v systému, těle jazyka, vyjadřovací stereotypy převrácené do přízraků nevědomí, nejistotu mezi skutečnou iluzí a snovým obrazem. Ve svých dramatech stejně jako v próze píše Beckett do prázdna a přitom to «nic», které je třeba z jeho jazykového materiálu vytvořit, je bolestně skutečné — a tím i živé. Více o řečníkovi uvádíme v přiložených souborech.

Koná se    v pondělí 2.dubna 2012
18H00    v posl.104

FF UK, nám. Jana Palacha 2

AllegatoDimensione
Blau_cz.rtf8.29 KB
Blau_eng.rtf8.35 KB